Novinka - dopravníková pásová zatáčka

Zajištění stejné polohy dopravovaného výrobku při změně směru dopravní trasy. Určena pro vestavbu do větších dopravníkových celků, které vyžadují redukci prostoru. 


Základní parametry

Průměr válečku koncové lišty                                            60 mm
Úhel transportu                                                                45 - 180 °
Zatížení pásu                                                                 max. 25 kg
Elektro zapojení                                                       3 x 230/400 V
Provozní teplota                                                             10 – 30 °C
Dopravní výška                                                     200 – 1500 mm
Směr dopravy                                                             vpravo/vlevo

Standardní osový radius dopravy

R 700 mm                                             šíře dopravy 300-600 mm
R 800 mm                                             šíře dopravy 600-800 mm
R 900 mm                                           šíře dopravy 800-1000 mm

Rychlost transportu na osovém radiusu            max. 20 m/min