Dopravníkový systém pro transport plastových KLT beden

Dopravníkový systém pro transport plastových KLT beden pro použití ve výbušném prostředí kategorie Ex II 2D.

Ruční založení KLT bedny na vstup štosovacího pásového dopravníku, dopravník krokuje, na výstupu je bedna odebírána pneumaticky ovládaným manipulátorem na pásový sklopný reverzující dopravník. Bedna se přesune nejprve na reverzující páskový dopravník A, kde je naplněna a následně dopravena na opačný konec a přesuvnou stanicí směrována na reverzujícím páskovém dopravníku C vlevo/vpravo na páskové dopravníky D/B, kde je ručně odebrána obsluhou.